ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เต็มวัน ครึ่งวัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์พังงา เกาะนาคา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ภาพถ่าย ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภาพนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพนักท่องเที่ยว ทัวร์ภูเก็ต
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพประเพณีถือศิลกินผักภูเก็ต
 

ทัวร์ภูเก็ต : ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต ทะเลวันเดียว 3 เกาะ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เดินทางโดยเรือเร็ว กับทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต สนุกพักผ่อนบนเกาะทั้ง 3 เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง เพลินกับปลาสวยงามริมหาด และยังสามารถเลือกเดินทาง ทั้งแบบเต็มวัน และครึ่งวัน โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต พร้อมอาหารกลางวัน ( เฉพาะเต็มวัน ) รถรับส่ง ราคาสำหรับคนไทยเฉพาะ ทัวร์ภูเก็ต
 
ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก
เที่ยวภูเก็ต เกาะไข่นอก
ท่องเที่ยวภูเก็ต เกาะไข่
     
ทัวร์ทะเล เกาะไข่
เที่ยวทะเล เกาะไข่
ท่องเที่ยวทะเล เกาะไข่
 
   
  ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว
  กิจกรรม : เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงามริมหาด
  พาหนะ : เรือเร็ว ( Speed boat )
  บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
   
  ทัวร์เต็มวัน
  ราคาคนไทย ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,000.- บาท
  ราคาคนไทย เด็ก ท่านละ 900.- บาท
   
  ทัวร์ครึ่งวัน
  ราคาคนไทย ผู้ใหญ่ ท่านละ 800.- บาท
  ราคาคนไทย เด็ก ท่านละ 700.- บาท
   
 
  e-mail : h.phuket@gmail.com / e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
 
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เต็มวัน
08.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
09.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่ เกาะกลางอันดามัน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน เป็นส่วนหนึ่งของเกาะไข่
  สนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  พร้อมพักผ่อนกับธรรมชาติบนชายหาด
  จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะไข่ใน
  อิ่มกับอาหารแล้ว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว จากเกาะไข่ใน สู่เกาะไข่นุ้ย
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปะการัง และสัตว์น้ำ
  สนุกกับการว่ายน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  ปลาสวยงาม และสัตว์น้ำนานาชนิด
  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นอก
  สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียดบนชายหาด
  สนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
  และปลาสวยงามนานาชนิด
  ที่แวกว่ายบริเวณริมชายหาด พร้อมพักผ่อนชายหาด
15.45 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่ภูเก็ต
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งโรงแรม ที่พัก
 
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ครึ่งวันเช้า
07.30 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่
08.50 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  สัมผัสกับโลกใต้ทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  สัตว์น้ำนานาชนิด ซึงเป็นบริเวณที่สวยงามมาก
10.00 น. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย สู่เกาะไข่ใน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน พักผ่อนบนชายหาด
  พร้อมสนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
11.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะไข่ใน สู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียด
  พักผ่อนบริเวณริมชายหาด กับธรรมชาติ
  พร้อมเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และปลาสวยงามริมหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ภูเก็ต
13.20 น. ถึงบริเวณท่าเรือ ภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
 
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ครึ่งวันบ่าย
12.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณท่าเรือ รับบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
  พร้อมรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์
13.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว สู่เกาะไข่
13.50 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่นุ้ย
  สัมผัสกับโลกใต้ทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
  สัตว์น้ำนานาชนิด ซึงเป็นบริเวณที่สวยงามมาก
15.15 น. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย สู่เกาะไข่ใน
  เดินทางถึงบริเวณ เกาะไข่ใน พักผ่อนบนชายหาด
  พร้อมสนุกกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
16.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะไข่ใน สู่ เกาะไข่นอก
  เดินทางถึงบริเวณเกาะไข่นอก สัมผัสพื้นทรายขาวละเอียด
  พักผ่อนบริเวณริมชายหาด กับธรรมชาติ
  พร้อมเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง และปลาสวยงามริมหาด
  จากนั้นออกเดินทางโดยเรือเร็ว กลับสู่ภูเก็ต
18.30 น. ถึงบริเวณท่าเรือ ภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
   
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน ( นอกบริเวณจ่ายเพิ่ม )
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ( ทัวร์ครึ่งวันไม่มีอาหาร )
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ เก้าอี้ชายหาด )
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่มลมทะเล
เด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ และส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ( ต่างชาติจ่ายเพิ่ม )
ราคาทัวร์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
เงือนไขการจองทัวร์ภูเก็ต
จองทัวร์โดยชำระค่ามัดจำ โอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองทัวร์
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.