ภูเก็ต หน้าแรก
เกี่ยวกับทีมงาน ภูเก็ต
ติดต่อสอบถาม เที่ยวภูเก็ต
เงือนไข และการจองทัวร์ภูเก็ต
ท่องเที่ยวภูเก็ต วันเดียว
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
ใบอนุญาต / ประกันภัย
ข้อมูลภูเก็ต
Photo Gallery

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เรือใหญ่
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว
ทัวร์ท่องเที่ยวภูเก็ต รอบเกาะ
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว

เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
เกาะพีพี เกาะไข่นอก - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว

ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวรอบเกาะ
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะไข่ 3 เกาะ - รอบเกาะ
เกาะพีพี เกาะไข่นอก - อ่าวพังงา เรือเร็ว - รอบเกาะ

จังหวัดภูเก็ต ถนนถลาง ภูเก็ต
 
ภูเก็ต » ข้อมูลภูเก็ต » ประวัติความเป็นมา จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต
คำขวัญภูเก็ต " ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
ภูเก็ต เป็นชื่อที่เรียกในปัจจุบัน แต่เดิมนั้น เรียกว่า " ภูเก็จ " ซึ่งแปลว่า " เมืองแก้ว " ตรงกับความหมายของ ชาวทมิฬ ซึ่งเรียกว่า " มณีคราม " ตามหลักฐาน ปีพ.ศ. 1568 ภูเก็ตเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือ ที่ใช้เส้นทางระหว่างจีน อินเดีย โดยผ่าน แหลมมาลายู โดยหลักฐานที่ปราฎในแผนที่เดินเรือของชาวปโตเลมี โดยได้กล่าวถึงการเดินทางจากแหลมสุวรรณภูมิ ลงมาแหลมมาลายู ต้องผ่านแหลมจังซีลอน ซึ่งคือภูเก็ตปัจจุบัน
 
ภูเก็ต จากประวัติศาสตร์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพรลิงค์ ต่อมาถึงอาณาจักรศรีวิชัย และสมัยอาณาจักรศิริรมนคร เรียกเมืองภูเก็ตว่า " เมืองตะกั่วถลาง " เป็นเมือง11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยใช้ตราประจำเมืองเป็นรูปสุนัข
 
สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวฮอลันดาได้เข้ามาค้าขายแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกาะภูเก็ตทางตอนเหนือ และตอนกลางเป็นเมืองถลางที่มีคนไทยปกครอง ส่วนทางตอนใต้ และตะวันตกของเกาะ จึงมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก
 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พม่าได้มีการยกกองทัพตีหัวเมืองต่าง ๆ ทางตอนใต้ เรื่อยมาจนถึงเมืองถลาง ซึ่งในขณะนั้นเจ้าเมืองถลางได้ถึงแก่กรรม คุณหญิงจันภริยา และคุณมุกน้องสาว ได้มีการรวบรวมกำลังพล เข้าต่อสู้กับกองทัพพม่า จนทำให้กองทัพพม่าแตกพายไป เมื่อ 13 มิถุนายน 2328 พระบาทพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้า แต่งตั้งคุณหญิงจัน เป็น ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็น ท้าวศรีสุนทร
 
ราวศตวรรษที่ 16 ได้มีชาวตะวันตก จีน อินเดีย อพยพเข้ามาอาศัยบริเวณคาบมหาสมุทรมาลายู และช่องแคบ มะละกา ทำให้ภูเก็ตได้รับอิทธิพลดังกล่าวไปด้วย โดยเฉพาะในด้านภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณ๊ี รวมถึงอาคารบ้านเรือในสมัยนั้น
 
จนถึงราวศตวรรษที่ 18 - 19 ซึ่งเป็นช่วงปฏิวัติอุตสหกรรมของชาวตะวันตก ในด้านการค้าแร่ดีบุก จึงทำให้ภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต บริเวณ " ทุ่งคา " เป็นบริเวณที่มี แร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์และจำนวนมาก ต่อมาหลวงพิทักษ์ทวีป ซึ้งเป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้น ได้ย้ายเมืองจากบ้านเก็ดโฮ มาตั้งงเมืองบริเวณ " ทุ่งคา " และได้มีการตั้งมณฑลฝ่ายตะวันตก ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น " มณฑลภูเก็ต " โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง นอกจากนั้นท่านยังได้วางรากฐานเมืองภูเก็ต นำความเจริญรุ่งเรือง ด้านวางผังเมืองภูเก็ต รูปแบบอาคารตึกแถว และอาคารต่าง ๆ ในตัวเมืองภูเก็ต
ข้อมูล / บ้านสื่อท่องเที่ยว
© Copyright 2005 - 2014. Homemediatravel All Right Reserved.