ใบอนุญาต : 32/00430
ทะเบียนพาณิชย์ : 0837314803032
ภูเก็ต หน้าแรก
เกี่ยวกับทีมงาน ภูเก็ต
ติดต่อสอบถาม เที่ยวภูเก็ต
เงือนไข และการจองทัวร์ภูเก็ต
ท่องเที่ยวภูเก็ต วันเดียว
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
ใบอนุญาต / ประกันภัย
ข้อมูลภูเก็ต
Photo Gallery

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ ครึ่งวัน - เต็มวัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์ตกปลา เกาะรายา
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์พังงา ชมพระอาทิตย์ตก เรือใหญ่
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว
 

เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
เกาะพีพี เกาะไข่นอก - เที่ยวภูเก็ตรอบเกาะ
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว

ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวรอบเกาะ
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะไข่ 3 เกาะ - รอบเกาะ
เกาะพีพี เกาะไข่นอก - อ่าวพังงา เรือเร็ว - รอบเกาะ

จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลภูเก็ต
 
ภูเก็ต » ข้อมูลภูเก็ต » ข้อมูลเกี่ยวกับ จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ฝั่งตะวันตก ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ระหว่างเส้นรุ่งที่ 7 องศา 45 ลิบดา ถึง 8 องศา 15 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 98 องศา 15 ลิบดา ถึง 98 องศา 40 ลิบดาตะวันออก ภูเก็ตมีสภาพเป็นเกาะ จึงมีเกาะบริวารทั้งหมด 32 เกาะ มีพื้นที่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 21.3 กิโลเมตาร และส่วนที่ยาวที่สุดของเกาะ 48.7 กิโลเมตร
 
ภูเก็ต มีรูปร่างลักษณะเป็นเกาะเรียวยาวจากเหนือสู่ใต้ มีเกาะล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นที่ราบสูง หรือภูเขา มีเทือกเขาทอดยาวในแนวเหนือใต้ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 529 เมตร เป็นแนวกำบังลมและฝน ทำให้ภูเก็ตปลอดภัย จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 เป็นที่ราบแถบเชิงเขาและชายฝั่งทะเล อยู่บริเวณตอนกลาง และตะวันออกของเกาะ โดยพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกมีสภาพเป็นหาดโคลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นภูเขาและหาดทรายสวยงาม บริเวณพื้นที่ราบตัดจากภูเขาลงมามีสภาพเป็นที่ดอน ลักษณะลูกคลื่นลอนลาด และต่อจากบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของชุมชนถิ้นฐาน คือ เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนฉลอง ชุมชนราไวย์ และชุมชนเกาะแก้ว
 
จังหวัดภูเก็ตอยู่ในกลุ่ม 6 จังหวัดฝั่งทะเลตะวันตก หรือทะเลอันดามัน โดยมี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
 
เกาะภูเก็ต ทางทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพังงา บริเวณเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง มีช่องแคบปากพระเชื่อมกับแผ่นดิน มีสะพานสารสิน สะพานท้าวเทพกระษัตรี ทางทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทางทิศตะวันออก ติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และทางทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
 
การปกครองภูเก็ต
ภูเก็ตแบ่งการปกครองเป็นเขต เป็นอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยเขตอำเภอเมืองภูเก็ตมีทั้งหมด 8 ตำบล 42 หมู่บ้าน เขตอำเภอกะทู้ มีทั้งหมด 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน เขตถลาง มีทั้งหมด 6 ตำบล 42 หมู่บ้าน
 
ประชากรภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเดิมน้ั้นเป็นถิ่นฐานอาศัยของ ชาวเงาะซาไก และชาวน้ำ ชาวเล หรือชายไทยใหม่ ต่อมาได้มีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่เป็นชาวฮกเกี้ยน ได้อพยพเข้ามาอาศัย สำหรับชาวไทยได้มีการอพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น จึงทำให้สามารถยึดครองพื้นที่ภูเก็ตได้จากชาติอื่น และต่อมาได้มีการผสมผสานและสืบทอดต่อวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต
 
กลุ่มเชื้อชาติชาวเล
กลุ่มชาวเลถือเป็นกลุ่มแรกที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต จากนั้นมีกลุ่มอื่น ๆ อพยพเข้ามาอีกจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ชาวไทย ชาวมาเลย์ จนมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง
 
จังหวัดภูเก็ตปัจจุบัน
จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนช่องแคบ ชาวจีนกวางตุ้ง รวมถึงชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ส่วนกลุ่มชาวเล จะเป็นกลุ่มชนพวกอุรักลาโว้ย พวกมอแกน ซึ่งกลุ่มชาวมอแกน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ มอเกนปูเลา ( Moken Pulau ) และมอเกนดาหมับ ( Moken Tamub ) ปัจจุบันนี้มีกลุ่มชาวยุโรป ชาวอินเดีย เข้ามาลงทุนจำนวนมาก
 
ภูมิอากาศ ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในเขตฝนเมืองร้อน จึงเป็นบริเวณที่อบอุ่นทั้งปี มีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน มีมรสุมถึง 8 เดือน ในจำนวน 1 ปี คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงหนือ
by : www.phuket-on-tour.com
 
© Copyright 2005 - 2015. Homemediatravel All Right Reserved.